WEBVTT 00:00:00.309 --> 00:00:01.490 (oppmuntrende musikk) 00:00:01.490 --> 00:00:03.040 Hvis du vil opprette et nytt Google Regneark, 00:00:03.040 --> 00:00:05.200 klikker du på den fargerike plussruten. 00:00:05.200 --> 00:00:07.550 I dette eksempelet viser vi hvor enkelt 00:00:07.550 --> 00:00:09.930 det er å opprette et regneark over elevkarakterer. 00:00:09.930 --> 00:00:13.010 I celle A1 til A4 00:00:13.010 --> 00:00:15.140 skriver du inn navnene på elevene dine. 00:00:15.140 --> 00:00:19.010 Deretter, i celle B1 til B4, skriver du inn karakterene 00:00:19.010 --> 00:00:22.510 i de tomme cellene ved siden av hver elev.