WEBVTT 00:00:01.032 --> 00:00:04.640 (oppmuntrende musikk) 00:00:04.640 --> 00:00:05.740 Med Google Regneark kan du 00:00:05.740 --> 00:00:08.860 samle inn, sortere, analysere og manipulere data 00:00:08.860 --> 00:00:10.253 på meningsfylte måter. 00:00:11.580 --> 00:00:14.703 Med innebygde formler, formateringsverktøy 00:00:16.780 --> 00:00:19.160 samt diagrammer og grafer som er enkle å lage, 00:00:19.160 --> 00:00:22.960 er Google Regneark et kraftig dataanalyseverktøy. 00:00:22.960 --> 00:00:26.203 Med Regneark kan flere personer samarbeide i sanntid. 00:00:27.330 --> 00:00:29.970 Endring og redigering skjer umiddelbart, og alt 00:00:29.970 --> 00:00:31.887 lagres automatisk.