WEBVTT 00:00:00.952 --> 00:00:02.690 (fengende musikk) 00:00:02.690 --> 00:00:04.370 Hvis du vil se individuelle svar 00:00:04.370 --> 00:00:06.760 på en quiz, kan du endre svardataene 00:00:06.760 --> 00:00:08.733 fra Sammendrag til Individuell. 00:00:09.860 --> 00:00:12.750 Dette viser hvordan hver person har svart på et spørsmål. 00:00:12.750 --> 00:00:14.640 Klikk på pil venstre og høyre over 00:00:14.640 --> 00:00:18.920 personens data for å veksle mellom individuelle resultater. 00:00:18.920 --> 00:00:22.113 Du kan skrive ut individuelle data som dokumentasjon. 00:00:23.180 --> 00:00:26.320 Du kan vise alle svarene i et enkelt regneark ved å 00:00:26.320 --> 00:00:29.040 klikke på det grønne Regneark- ikonet øverst i høyre hjørne 00:00:29.040 --> 00:00:30.533 på Svar-fanen. 00:00:33.040 --> 00:00:35.860 Det var det grunnleggende om Google Skjemaer. 00:00:35.860 --> 00:00:38.360 La oss gå gjennom det du har lært, på neste side.