WEBVTT 00:00:00.536 --> 00:00:02.290 (fengende musikk) 00:00:02.290 --> 00:00:04.140 Når elevene har sendt inn skjemaet, 00:00:04.140 --> 00:00:07.320 finner du svarene deres under Svar-fanen. 00:00:07.320 --> 00:00:09.510 Du kan vise svar på to måter. 00:00:09.510 --> 00:00:12.620 Sammendrag viser de samlede resultatene fra en undersøkelse, 00:00:12.620 --> 00:00:14.483 quiz eller annen skjematype. 00:00:16.540 --> 00:00:18.090 Stolpediagrammer viser svar 00:00:18.090 --> 00:00:20.283 på flervalgsspørsmål som en matrise. 00:00:22.610 --> 00:00:24.240 Spørsmål med skriftlige svar, 00:00:24.240 --> 00:00:26.560 for eksempel Avsnitt- eller Kortsvar-spørsmål, 00:00:26.560 --> 00:00:28.010 viser resultatene som en liste 00:00:28.010 --> 00:00:29.923 over alle svarene som er sendt inn.