WEBVTT 00:00:01.058 --> 00:00:01.970 (behagelig musikk) 00:00:01.970 --> 00:00:03.600 Hvis du vil dele et Google-skjema, 00:00:03.600 --> 00:00:06.530 klikker du på Send-knappen øverst i høyre hjørne 00:00:06.530 --> 00:00:08.280 i Redigeringsprogram for skjema. 00:00:08.280 --> 00:00:12.200 Velg deretter lenkeikonet ved siden av e-postikonet. 00:00:12.200 --> 00:00:13.500 Klikk på Kopier. 00:00:13.500 --> 00:00:16.430 Denne lenken kan limes inn i en e-post eller et dokument, 00:00:16.430 --> 00:00:18.543 eller legges til i Google Classroom. 00:00:20.220 --> 00:00:22.760 Hvis du vil samarbeide med andre i et Google-skjema, 00:00:22.760 --> 00:00:24.340 klikker du på de tre vertikale prikkene 00:00:24.340 --> 00:00:25.920 til høyre for Send-knappen. 00:00:25.920 --> 00:00:27.993 Klikk deretter på «Legg til samarbeidspartnere».