WEBVTT 00:00:00.401 --> 00:00:02.760 (behagelig musikk) 00:00:02.760 --> 00:00:05.570 Å opprette et Google-skjema er enkelt. 00:00:05.570 --> 00:00:08.570 Bare klikk på plussboksen for å komme i gang. 00:00:08.570 --> 00:00:10.100 Du kan velge mellom flere typer 00:00:10.100 --> 00:00:12.140 forhåndsformaterte spørsmål. 00:00:12.140 --> 00:00:15.910 Kortsvar- og Avsnitt- spørsmål har for eksempel 00:00:15.910 --> 00:00:18.993 en tom boks hvor elevene kan skrive inn svar. 00:00:20.750 --> 00:00:25.750 Flervalg, Avmerkingsboks og Rullegardinmeny 00:00:26.370 --> 00:00:29.763 gir deg mulighet til å angi svaralternativer. 00:00:30.790 --> 00:00:33.170 Dato- og Tid-spørsmål inneholder moduler, 00:00:33.170 --> 00:00:35.410 som en klikkbar kalender for å velge datoer 00:00:38.051 --> 00:00:39.563 eller en klokke for å velge tidspunkt. 00:00:41.390 --> 00:00:44.470 Med Google Skjemaer kan du også gjøre en standardundersøkelse 00:00:44.470 --> 00:00:48.130 om til en quiz, slik at du kan spesifisere riktige svar, 00:00:48.130 --> 00:00:50.340 angi poeng, og gi tilbakemelding om riktige 00:00:50.340 --> 00:00:52.340 og feil svar. 00:00:52.340 --> 00:00:55.200 Det hjelper deg med å identifisere spørsmål som ofte får feil svar, 00:00:55.200 --> 00:00:58.130 og som trenger ytterligere gjennomgang i svarsammendraget. 00:00:58.130 --> 00:01:01.020 La oss opprette en quiz for dette eksempelet. 00:01:01.020 --> 00:01:03.470 I stedet for å klikke på det fargerike plusstegnet 00:01:03.470 --> 00:01:07.220 klikker du på den lilla utklippstavlen kalt «Tom quiz». 00:01:07.220 --> 00:01:10.143 Når du har fylt ut spørsmål og svaralternativer, 00:01:12.391 --> 00:01:14.974 (behagelig musikk) 00:01:16.450 --> 00:01:19.653 klikker du på «Svarnøkkel» og velger de riktige svarene. 00:01:20.830 --> 00:01:23.270 Du kan tilordne poengverdier til hvert spørsmål 00:01:23.270 --> 00:01:25.050 og gi skriftlig tilbakemelding 00:01:25.050 --> 00:01:27.250 på både riktige og feil svar 00:01:27.250 --> 00:01:29.473 ved å klikke på «Angi tilbake- meldinger som skal gis på svar». 00:01:30.316 --> 00:01:32.899 (behagelig musikk)