WEBVTT 00:00:01.690 --> 00:00:03.700 For å komme i gang må du være logget på 00:00:03.700 --> 00:00:05.667 Google-kontoen din. 00:00:10.060 --> 00:00:12.037 Gå deretter til forms.google.com.