WEBVTT 00:00:00.327 --> 00:00:02.910 (fengende musikk) 00:00:03.990 --> 00:00:05.050 I dagens leksjon 00:00:05.050 --> 00:00:06.892 får du lære mer om Google Skjemaer. 00:00:06.892 --> 00:00:10.230 Med Skjemaer kan du opprette undersøkelser for å innhente 00:00:10.230 --> 00:00:12.380 data og følge med på elevenes fremgang. 00:00:12.380 --> 00:00:15.260 Du kan få resultater med en gang elevene sender inn svar, 00:00:15.260 --> 00:00:17.930 og vise data i enkle diagrammer og grafer, 00:00:17.930 --> 00:00:19.380 eller som et regneark. 00:00:19.380 --> 00:00:22.400 Skjemaer er integrert direkte med Google Regneark, 00:00:22.400 --> 00:00:24.569 slik at du enkelt kan evaluere mønstre, 00:00:24.569 --> 00:00:28.583 forbedringsområder og andre trender i klasserommet.