WEBVTT 00:00:01.069 --> 00:00:02.360 (fengende musikk) 00:00:02.360 --> 00:00:03.350 Som vi lærte i 00:00:03.350 --> 00:00:05.270 forrige leksjon, kan Google-dokumenter 00:00:05.270 --> 00:00:08.660 lastes ned og lagres i andre filformater. 00:00:08.660 --> 00:00:10.540 Når Google-dokumentet er åpent, 00:00:10.540 --> 00:00:14.320 kan du klikke på Fil-menyen og bla ned til «Last ned som». 00:00:14.320 --> 00:00:17.500 Hold musepekeren over pilen for å se nedlastingsalternativene. 00:00:17.500 --> 00:00:20.940 Du kan laste ned en Dokument-fil som en Microsoft Word-fil, 00:00:20.940 --> 00:00:23.183 PDF eller andre filtyper. 00:00:24.190 --> 00:00:26.950 Dette er det grunnleggende om Google Dokumenter. 00:00:26.950 --> 00:00:31.117 La oss gå gjennom det du har lært, på neste side.