WEBVTT 00:00:00.885 --> 00:00:01.718 (behagelig musikk) 00:00:01.718 --> 00:00:03.600 Google Dokumenter har mange vanlige 00:00:03.600 --> 00:00:07.283 tekstbehandlingsverktøy, for eksempel ulike skrifter, 00:00:09.740 --> 00:00:10.823 linjeavstand, 00:00:12.150 --> 00:00:15.340 spalter samt topptekster og bunntekster. 00:00:15.340 --> 00:00:17.190 Du finner alle redigeringsfunksjonene 00:00:17.190 --> 00:00:20.210 på Rediger-menyen, Format-menyen, 00:00:20.210 --> 00:00:23.363 og verktøylinjen som ligger øverst i dokumentet.