WEBVTT 00:00:00.576 --> 00:00:02.600 (fengende musikk) 00:00:02.600 --> 00:00:04.080 Alle Google-dokumenter du oppretter, 00:00:04.080 --> 00:00:06.290 angis automatisk som private, 00:00:06.290 --> 00:00:09.690 slik at bare du kan se, redigere eller slette dem. 00:00:09.690 --> 00:00:11.510 Hvis du vil dele dokumentet med andre, 00:00:11.510 --> 00:00:14.810 klikker du på den blå Del- knappen øverst i høyre hjørne. 00:00:14.810 --> 00:00:16.230 Legg til en e-postadresse 00:00:19.510 --> 00:00:21.910 og velg et tillatelsesnivå. 00:00:21.910 --> 00:00:23.290 Med redigeringsrettigheter kan personer 00:00:23.290 --> 00:00:27.100 redigere, legge til og slette innhold i sanntid. 00:00:27.100 --> 00:00:29.616 Med kommentarrettigheter kan de kommentere / foreslå endringer 00:00:29.616 --> 00:00:33.110 som krever godkjenning fra dokumenteieren. 00:00:33.110 --> 00:00:36.320 Med visningsrettigheter kan de se på innholdet, 00:00:36.320 --> 00:00:39.790 men de har ikke mulighet til å endre eller slette noe. 00:00:39.790 --> 00:00:43.050 Når flere personer er inne i et dokument samtidig, 00:00:43.050 --> 00:00:46.156 vises hver persons markør med en egen farge. 00:00:46.156 --> 00:00:47.730 Dette forhindrer at samarbeidspartnere 00:00:47.730 --> 00:00:50.053 skriver over hverandre 00:00:50.053 --> 00:00:52.610 eller sletter hverandres arbeid. 00:00:52.610 --> 00:00:55.120 Alle endringer vises umiddelbart for alle, 00:00:55.120 --> 00:00:57.223 uten at de trenger å oppdatere dokumentet. 00:00:58.241 --> 00:01:01.840 Og vær trygg, Dokumenter fungerer i frakoblet modus også. 00:01:01.840 --> 00:01:03.780 Hvis du mister Internett- forbindelsen, 00:01:03.780 --> 00:01:05.840 kan du fortsette å arbeide som normalt. 00:01:05.840 --> 00:01:07.320 Alle endringene dine lagres 00:01:07.320 --> 00:01:08.790 og synkroniseres med den gjeldende versjonen 00:01:08.790 --> 00:01:10.890 neste gang du kobler deg til Internett.