WEBVTT 00:00:00.770 --> 00:00:02.570 (fengende musikk) 00:00:02.570 --> 00:00:05.420 Å opprette et nytt, tomt Google- dokument er enkelt. 00:00:05.420 --> 00:00:08.670 Bare klikk på dokumentet med det fargerike plussymbolet.