WEBVTT 00:00:01.170 --> 00:00:02.320 For å komme i gang 00:00:02.320 --> 00:00:04.686 må du være logget på Google-kontoen din. 00:00:04.686 --> 00:00:07.436 (behagelig musikk) 00:00:10.210 --> 00:00:13.063 Gå deretter til docs.google.com.