WEBVTT 00:00:00.979 --> 00:00:02.380 (behagelig musikk) 00:00:02.380 --> 00:00:03.420 I denne leksjonen 00:00:03.420 --> 00:00:05.490 kommer du til å lære mer om Google Dokumenter. 00:00:05.490 --> 00:00:07.990 Dokumenter er et nettbasert tekstbehandlingsprogram 00:00:07.990 --> 00:00:10.893 med mulighet for samarbeid og deling i sanntid. 00:00:11.840 --> 00:00:14.430 Du kan få tilgang til, opprette og dele dokumenter 00:00:14.430 --> 00:00:17.123 fra en hvilken som helst enhet, inkludert smarttelefoner. 00:00:18.240 --> 00:00:20.530 Det beste av alt er at Google Dokumenter er skybasert, 00:00:20.530 --> 00:00:22.610 og at arbeidet ditt lagres automatisk, 00:00:22.610 --> 00:00:25.043 slik at du aldri trenger å trykke på «Lagre» igjen.