WEBVTT 00:00:00.536 --> 00:00:02.290 (pirteää musiikkia) 00:00:02.290 --> 00:00:04.140 Kun opiskelijat ovat lähettäneet lomakkeen, 00:00:04.140 --> 00:00:07.320 heidän vastauksensa löytyvät Vastaukset-välilehdestä. 00:00:07.320 --> 00:00:09.510 Voit tarkastella vastauksia kahdella tavalla. 00:00:09.510 --> 00:00:12.620 Yhteenvetotiedoissa näkyvät kokonaistulokset kyselystä, 00:00:12.620 --> 00:00:14.483 kokeesta tai jonkin muun tyyppisestä lomakkeesta. 00:00:16.540 --> 00:00:18.090 Pylväskaaviot näyttävät vastaukset 00:00:18.090 --> 00:00:20.283 monivalintakysymyksiin taulukkona. 00:00:22.610 --> 00:00:24.240 Kirjoitettujen vastausten kysymykset, 00:00:24.240 --> 00:00:26.560 kuten kappaleet ja lyhyet kysymykset, 00:00:26.560 --> 00:00:28.010 näkyvät tulosluettelona, 00:00:28.010 --> 00:00:29.923 joka sisältää kaikki lähetetyt vastaukset.