WEBVTT 00:00:00.327 --> 00:00:02.910 (pirteää musiikkia) 00:00:03.990 --> 00:00:05.050 Tämän päivän oppitunnilla 00:00:05.050 --> 00:00:06.892 opit käyttämään Google Forms -työkalua. 00:00:06.892 --> 00:00:10.230 Formsilla voit luoda kyselyjä ja kerätä luokan tietoja 00:00:10.230 --> 00:00:12.380 opiskelijoiden edistymisen seuraamiseksi. 00:00:12.380 --> 00:00:15.260 Näet tulokset opiskelijoiden lähettäessä vastaukset 00:00:15.260 --> 00:00:17.930 ja tarkastelet tietoja kuvaajissa ja kaavioissa 00:00:17.930 --> 00:00:19.380 tai laskentataulukkona. 00:00:19.380 --> 00:00:22.400 Forms on integroitu suoraan Google Sheets -työkaluun, 00:00:22.400 --> 00:00:24.569 joten voit helposti arvioida trendejä, 00:00:24.569 --> 00:00:28.583 kehitysalueita ja muita luokassa havaittavia kehityskulkuja.