WEBVTT 00:00:00.167 --> 00:00:02.943 (pirteää musiikkia) 00:00:02.943 --> 00:00:04.520 Ihmiset-sivulla 00:00:04.520 --> 00:00:08.050 opiskelijat voivat lähettää s-postia muille. 00:00:08.050 --> 00:00:11.090 Opettajat voivat nähdä opiskelijat ja opettajat, 00:00:11.090 --> 00:00:14.550 ja lähettää sähköpostia, poistaa tai vaimentaa opiskelijoita. 00:00:14.550 --> 00:00:17.823 Opettajat voivat s-postittaa vanhemmille ja huoltajille.