WEBVTT 00:00:00.163 --> 00:00:02.000 (pirteää musiikkia) 00:00:02.000 --> 00:00:03.600 Kun olet luonut luokan, 00:00:03.600 --> 00:00:05.713 voit lisätä opiskelijoita kahdella tavalla. 00:00:08.520 --> 00:00:10.153 Voit kutsua opiskelijaa suoraan käyttämällä 00:00:10.153 --> 00:00:11.870 hänen sähköpostiosoitettaan. 00:00:11.870 --> 00:00:13.300 Voit myös jakaa hänelle luokan 00:00:13.300 --> 00:00:15.533 yksilöllisen rekisteröitymiskoodin. 00:00:16.470 --> 00:00:20.260 Koska useimmilla opettajilla on useita oppitunteja joka päivä, 00:00:20.260 --> 00:00:23.770 Google Classroom -työkalussa voidaan luoda useita luokkia. 00:00:23.770 --> 00:00:25.840 Kukin luokka voidaan luoda erikseen, 00:00:25.840 --> 00:00:29.090 ja sillä on yksilöllinen rekisteröitymiskoodi.