WEBVTT 00:00:00.890 --> 00:00:05.610 Hvis du vil føje tekstfelter, billeder, former m.m. til et dias, 00:00:05.610 --> 00:00:06.443 skal du klikke på menuen Indsæt 00:00:06.443 --> 00:00:08.943 eller bruge knapperne til hurtig adgang på værktøjslinjen. 00:00:10.800 --> 00:00:13.880 Når du tilføjer billeder, kan du uploade fra din computer, 00:00:13.880 --> 00:00:17.530 søge på internettet eller tilføje et fra din Google Drev-mappe 00:00:17.530 --> 00:00:18.683 direkte fra menuen. 00:00:20.020 --> 00:00:23.480 Hvis du vil redigere former, billeder eller videoer, 00:00:23.480 --> 00:00:25.693 skal du bruge værktøjerne på værktøjslinjen til formatering.