WEBVTT 00:00:00.439 --> 00:00:02.200 (opløftende musik) 00:00:02.200 --> 00:00:03.630 Du opretter en ny præsentation 00:00:03.630 --> 00:00:06.750 i Slides ved at klikke på firkanten med det farverige plus. 00:00:06.750 --> 00:00:08.820 Klik på området "Unavngiven præsentation" 00:00:08.820 --> 00:00:10.453 for at navngive din præsentation. 00:00:11.950 --> 00:00:13.610 I venstre kolonne kan du se 00:00:13.610 --> 00:00:16.320 de enkelte dias i præsentationen. 00:00:16.320 --> 00:00:19.300 Hvis du vil tilføje et nyt dias, skal du klikke på plussymbolet. 00:00:19.300 --> 00:00:21.590 Du kan også klikke på pilen for at se forudformaterede 00:00:21.590 --> 00:00:23.340 indstillinger for diaslayout.